Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Wzór umowy o pracę

Wzór umowy o pracę

Umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia, szczegółowo uregulowaną przepisami Kodeksu Pracy. Niezbędne jest tutaj zgodne oświadczenie woli stron. Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast pracodawca to jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników. Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne to umowy, na podstawie których najczęściej jest wykonywana praca. Z punktu widzenia pracodawcy, zawarcie umowy o pracę pociąga za sobą najwięcej obowiązków. Jednakże dla pracownika jest to najkorzystniejsza forma zatrudnienia, z uwagi na stabilność oraz bezpieczeństwo zatrudnienia.

Przepisy Kodeksu Pracy zapewniają pracownikowi ochronę w trakcie trwania umowy o pracę oraz jej rozwiązania, a ponadto przyznaje pracownikowi szereg przywilejów. Jednakże na pracodawcę nakłada obowiązki. Przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie, który wyznaczy pracodawca. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za określonym wynagrodzeniem. Umowa o pracę może zostać zawarta:

  • Na czas nieokreślony,
  • Na czas określony,
  • Na czas wykonania określonej pracy,
  • Na zastępstwo.

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie zgodnej z obowiązującymi przepisami umowy o pracę. Przedsiębiorca ma kilka możliwości. Może on zatrudnić dodatkowego osobę zajmującą się sprawami kadrowymi bądź też samodzielnie wypełniać druki umowy o pracę. Oczywiście zatrudnienie kolejnego pracownika łączy się nierozerwalnie z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem dla tej osoby. Niestety ze względów finansowych, większość przedsiębiorstw nie będzie mogła sobie na to pozwolić, gdyż w celu utrzymania się na rynku dążą oni do ograniczania ponoszonych kosztów działalności firmy. Zdecydowanie korzystniejszą formą przygotowania druku umowy jest generowanie jej w specjalnych programach komputerowych. Zapewne wielu przedsiębiorców obawia się samodzielnego wypełnianiem umów. Pracodawcom zależy na bezbłędnym wypełnianiu swoich obowiązków, zwłaszcza w odniesieniu do zatrudnianych pracowników. Na szczęścia powstał program do niezwykle łatwego generowania umów Umownie.pl. Użytkownik aplikacji nie musi śledzić na bieżąco ciągle zmieniających się aktów prawnych. Nie musi też obawiać się, że wystawiony przez niego dokument będzie nieczytelny. Umownie.pl to intuicyjny i nieskomplikowany program umożliwiający proste wystawianie czytelnych umów. Sporządzenie umowy w programie nie zajmie nam dużo czasu, a ponadto zdecydowanie ułatwi cały proces, gwarantując, iż druk umowy będzie zgodny z przepisami. Warto podkreślić, iż jest to program online, a więc mamy do niego dostęp gdziekolwiek jesteśmy – wystarczy jedynie dostęp do Internetu. To bardzo wygodne, szczególnie dla aktywnych właścicieli firm. Z tym program będą mogli wystawiać umowy oraz mieć wgląd do umów już wystawionych – wszędzie gdzie aktualnie się znajdują. Umownie.pl prowadzi użytkownika krok po kroku podczas wystawiania umowy, dzięki czemu w wystawianej umowie nie zostaną pominięte żadne z określanych przez przepisy niezbędnych elementów umowy.

Umowa o pracę powinna mieć formę pisemną i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności winna określać:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Koszty związane z zatrudnieniem to nie tylko wynagrodzenie netto otrzymywane przez pracownika, ale również składki ubezpieczeniowe oraz zaliczka na podatek dochodowy. Racjonalizacja kosztów pracy to jeden z najbardziej aktualnych problemów. Ważne jest jednak, by pracodawcy mieli na uwadze to, że wynagrodzenia dla pracowników mają charakter motywacyjny i są niezwykle silnym narzędziem w ich rękach. Pracownicy nie powinni ponosić kosztów związanych z optymalizacją kosztów pracy dokonywaną przez przedsiębiorcę.

Poza wystawieniem poprawnej i czytelnej dla obu stron umowy, do obowiązków pracodawcy należy również poprawne wyliczenie wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Przedsiębiorca musi posiadać niezbędną wiedzę umożliwiającą mu poprawne naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, na mocy którego określane są wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, dlatego też stosowna treść ma ogromne znaczenie znaczenie. Korzystanie z programu do wystawiania umów, ułatwia i przyśpiesza codzienną pracę.Aplikacja Umownie.pl jest bardzo funkcjonalna. Obsługa programu jest bardzo łatwa, a większość działań wykonywana jest przez użytkowników w sposób intuicyjny. Program jest przejrzysty, nieskomplikowane i pozbawiony zbędnych funkcji. Funkcjonalność aplikacji sprzyja sprawnej i efektywnej pracy.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o pracę z instruktorem jazdy

Umowa o pracę z instruktorem jazdy

Szkoły jazdy przyciągają nowych uczniów między innymi dzięki świetnym instruktorom. A dobrego instruktora zdecydowanie warto zatrzymać na dłużej – to...

Umowa o pracę z brukarzem

Umowa o pracę z brukarzem

Wzrost konkurencji pomiędzy firmami brukarskimi sprawia, że ich właściciele powinni dbać o najwyższą jakość usług zatrudniając świetnych fachowców.

Umowa o pracę z aktorem

Umowa o pracę z aktorem

Film, serial, program telewizyjny, spektakl - wszędzie tam zatrudnienie znajdzie aktor. Jeśli jest to przedsięwzięcie organizowane stale lub aktor ma...

Umowa o pracę z reżyserem

Umowa o pracę z reżyserem

Prowadzisz teatr? Masz agencję reklamową tworzącą filmy reklamowe? Jesteś producentem? Z pewnością potrzebny Ci reżyser. Współpracując z nim na dłuższą...

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Lato to czas wypoczynku nad wodą. Morze, rzeki i jeziora oraz miejskie baseny w upalne dni są oblegane. Właściciele kąpielisk udostępniający należące do...

Pokaż więcej
Umowa o pracę z animatorem

Umowa o pracę z animatorem

Właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych i innych miejsc, w których ludzie spędzają urlopy, coraz częściej decydują się na zatrudnienie u siebie...

Umowa o pracę z kadrową

Umowa o pracę z kadrową

Przedsiębiorstwa cieszące się zaufaniem klientów i kontrahentów zdają się wyróżniać spośród innych firm wyjątkową kompetencją zatrudnianych pracowników....

Umowa o pracę z hydraulikiem

Umowa o pracę z hydraulikiem

Jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej lub remontowej, dobrze wiesz, że nie sposób obejść się w tej branży bez wykwalifikowanych fachowców. Obok...

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Dynamicznie rozwijająca się branża budowlana oraz mnogość inwestycji i przetargów w całym kraju sprawiają, że o zatrudnienie w firmie budowlanej nie...

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Pojęcie urlopu jest związane wyłącznie z relacjami do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Z racji tego, że urlop jest definiowany jako...

Umowa o pracę ze specjalistą ds. HR

Umowa o pracę ze specjalistą ds. HR

Przeprowadzanie rekrutacji, zwłaszcza w dużych firmach, wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia od osoby rekrutującej kandydatów na pracowników. W tej...

Umowa o pracę ze sprzątaczką

Umowa o pracę ze sprzątaczką

Zachowanie czystości w miejscu pracy, w instytucji, w mieszkaniu wymaga zatrudnienia sprzątaczki. Aby zapewnić stałą obecność takiej pracowniczki w...

Umowa o dzieło z kucharzem

Umowa o dzieło z kucharzem

Urządzasz w firmie bankiet i chciałbyś zatrudnić w charakterze kucharza kompetentną osobę, która zajmie się kwestią przygotowania jedzenia dla gości?...

Rachunek do umowy zlecenie doc

swojego życia. Obciążenia publiczne wynagrodzeń, finansowane są w części przez zatrudniającego, a w części przez zatrudnionego. Dla obu stron ważne...

Przykład umowy zlecenie

W dzisiejszych czasach powszechna jest tendencja z rezygnacji z dotychczasowych regulacji opartych na stabilności zatrudnienia, a więc tradycyjnego...

Darmowe wystawianie umów

Darmowe wystawianie umów jest sporym udogodnieniem, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Samo wystawianie umów nie jest sprawą skomplikowaną o ile...

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę to umowa na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności w zamian za wynagrodzenie.

Program do zleceń

Program do zleceń

Obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne mogą zostać obniżone poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia. Umowa o pracę...

Program do umów zlecenie

Program do umów zlecenie

Umowa zlecenia należy do grupy umów nazwanych, tj. takich, które w związku z częstym występowaniem w obrocie prawnym, zostały opisane w przepisach...

Umowa zlecenie przykład

Umowa zlecenie przykład

Umowa zlecenia należy do kategorii umów cywilnoprawnych, regulowanych w polskim prawodawstwie zapisami Kodeksu cywilnego. Jej istota polega na, mówiąc w...

Szablon umowy zlecenie

Przed sporządzeniem umowy zlecenia warto zapoznać się z poradami dotyczącymi jej sporządzania. Co powinna zawierać prawidłowa umowa zlecenie? I Na jakie...

Umowa o pracę na okres próbny

Znalezienie dobrego pracownika nie jest zadaniem prostym. Oprócz kwalifikacji zawodowych, które stosunkowo łatwo stwierdzić na podstawie przedłożonych...

Rachunek do umowy zlecenie xls

Bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców są umowy zlecenie, których wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie sporządzonego rachunku do...