Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa zlecenie brutto

Umowa zlecenie brutto

Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników w oparciu o umowy zlecenie, ponieważ pozwala im to na minimalizowanie kosztów własnych. Ważne jest jednakże, by treść umowy pokrywała się z jej nazwą. Umową zlecenia z pewnością nie będzie taka umowa, z której jednoznacznie wynika bezpośrednie podporządkowanie, wskazanie miejsca pracy oraz określenie godzin jej wykonywania, ponieważ sformułowana w ten sposób umowa jest niezaprzeczalnie stosunkiem pracy. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych, do których zaliczana jest popularna umowa zlecenie, uregulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.

Umowy zlecenia bardzo chętnie są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Nabrały one dużego znaczenia, między innymi z uwagi na coraz większe zainteresowanie omijaniem obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tradycyjnego stosunku pracy, umowy zlecenia w zależności od tego, z kim są zwierane, dają taką możliwość. Wynagrodzenie netto oraz całkowity koszt zatrudnienia dla pracodawcy, znacznie różnią się w przypadku zatrudnienia w oparciu o tradycyjny stosunek pracy oraz w przypadku, gdy pracodawca decyduje się na podpisanie umowy zlecenia.

Dodawanie umowy zlecenieDodawanie umowy zlecenie umownie.pl

Dla uproszczenie przyjmijmy wynagrodzenie brutto w wysokości 5000 zł. W przypadku takim, wynagrodzenie netto waha się aż o 729,81 zł. Umowa o pracę generuje najwyższe koszty zatrudnienia - kwota otrzymywana przez pracownika wynosi 71% wynagrodzenia brutto. Na pozostałe 29% składają się składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Podkreślić należy również, że wynagrodzenie brutto, określone w tym przykładzie na poziomie 5000,00 zł, nie jest całkowitym kosztem pracodawcy. Do wynagrodzenia brutto należy jeszcze doliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę (15,93%) oraz Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%). Udział wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika w całkowitym koszcie jaki ponosi pracodawca wynosi zaledwie 59,93%. Korzystniej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do umowy zlecenia.

Umowa zlecenie zapisanaZapisana umowa zlecenie umownie.pl

W przypadku umowy zlecenie ze studentem do 26-go roku życia, wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika wynosi 85,6% (pozostałe 14,4% stanowi zaliczka na podatek dochodowy), a więc jest wyższe o 14,6% aniżeli w przypadku tradycyjnej umowy o pracę. Ponadto całkowity koszt zatrudnienia pracodawcy jest równy wynagrodzeniu brutto, a nie jak w przypadku umowy o pracę, gdzie przewyższa on kwotę brutto o ponad 18%. Przykład obrazuje w jak wysokim stopniu elastyczne formy pracy pozwalają na obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia. W przypadku standardowej umowy o pracę obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wyniosły 40,07% i są wyższe aż o 25,67% w porównaniu do umowy zlecenie bez składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę Umowa zlecenie (brak innego tytułu ubezpieczenia) Umowa zlecenie (student do 26-go roku życia)
Koszty zatrudnienia
Wynagrodzenie brutto 5000,00 zł 5000,00 zł 5000,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne (13,71%) 685,50 zł 685,50 zł 0,00 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9,00%) 388,31 zł 388,31 zł 0,00 zł
Składka n a ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%) 334,37 zł 334,37 zł 0,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł 862,90 zł 1000,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (18%) 376,00 zł 287,00 zł 720,00 zł
Wynagrodzenie netto 3550,19 zł 3639,19 zł 4280,00 zł
Składki obciążające pracodawcę: - ubezpieczenia społeczne (15,93%) - Fundusz Pracy (2,45%) - FGŚP (0,10%) 924,00 zł 796,50 zł 122,50 zł 5,00 zł 924,00 zł 796,50 zł 122,50 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Całkowity koszt zatrudnienia 5924,00 zł 5924,00 zł 5000,00 zł
% obciążenia ubezpieczeniowe i podatkowe 40,07% 38,57% 14,4%
Założenia: - wynagrodzenia obliczone na podstawie składek i obciążeń obowiązujących w roku 2011 - przyjęta wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi: 1,67% - koszty uzyskania przychodu (umowa o pracę) – praca wykonywana w miejscu zamieszkania - koszty uzyskania przychody (umowa zlecenia) – 20%

Umowy cywilnoprawne pozwalają na optymalizację kosztów zatrudnienia. Pracodawca, który decyduje się na zastosowanie nietypowych form zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie, musi dokładnie przeanalizować wszystkie ewentualne zagrożenia oraz potencjalne korzyści. Tylko szczegółowa analiza pozwoli na podjęcie właściwych decyzji. Najszybszym oraz najłatwiejszym sposobem kontroli kosztów zatrudnienia jest dogłębna ocena wysokości składek ubezpieczeniowych oraz obciążeń podatkowych związanych z zatrudnieniem pracownika. Porównanie wysokości obciążeń ponoszonych w związku z zawartą umową z pracownikiem oraz korzyści i strat wynikających z tejże umowy, pozwoli pracodawcy podjąć decyzję umożliwiającą redukcję całkowitego kosztu zatrudnienia.

Umowa zlecenie w PDFUmowa zlecenie w PDF w umownie.pl

Zatrudnianie w oparciu o umowy cywilnoprawne to dla pracodawcy nie tylko możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia, ale również nowe obowiązki, których winien dopełnić. Przedsiębiorcy muszą posiadać szczegółową wiedzę na temat zawierania tego typu umów oraz muszą poznać wszelkie obowiązki i prawa obu stron. W przypadku zawieranych umów zlecenie, pracodawca musi też wiedzieć jakie składki należy odprowadzić, w zależności od tego z kim umowa jest podpisywana. Wypłata płacy netto zleceniobiorcy, odprowadzenie składek ubezpieczeniowych i podatkowych w prawidłowej wysokości jest niezwykle ważne.

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie, pierwszym i najważniejszym obowiązkiem jest sporządzenie prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami umowy. Musi ona zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy. Po wykonaniu czynności określonych w umowie, zleceniobiorca powinien wystawić rachunek do umowy oraz przedłożyć do pracodawcy. W rzeczywistości to przeważnie zleceniodawca dopełnia tego obowiązku. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie dodatkowej osoby, która zajmowałaby się wszystkimi obowiązkami związanymi ze sprawami kadrowymi i płacowi. Jednakże z uwagi na wysokie koszty z tym związane – przeważnie pracodawcy sami zajmują się tymi sprawami. Jak więc najłatwiej przedsiębiorcy będzie wystawiać umowy i rachunki? Zdecydowanie z pomocą programu komputerowego.

Doskonałym rozwiązaniem są innowacyjne aplikacje online, ułatwiające codzienną pracę przedsiębiorcy, ponieważ są łatwe w obsłudze a ponadto w celu korzystania z pełnych jej możliwość potrzebujemy jedynie dostępu do Internetu. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli firm, szczególnie tych aktywnych, którzy w ciągu dnia nie przebywają tylko w jednym miejscu. Dzięki temu mają dostęp do wszystkich możliwości programu wszędzie gdziekolwiek aktualnie się znajdują. Jedną z dostępnych na rynku aplikacji online jest Umownie.pl. Jest to doskonałe narzędzie pracy, które prowadzi użytkownika krok po kroku w trakcie generowania umowy. Dodatkowym atutem jest także możliwość wystawienia rachunku do wprowadzonej uprzednio umowy. Opcja ta oszczędza czas użytkownika, ponieważ nie musi on ponownie wpisywać wszystkich koniecznych danych – zostają one automatycznie przeniesione z umowy. Oczywiście w przypadku konieczności poprawy danych – jest możliwość ręcznej ich poprawy. Podsumowując, Umownie.pl umożliwia wystawiania umów oraz rachunków do umów. Wystawione dokumenty są czytelne, poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Po zapisaniu stworzonego dokumentu, mamy wiele funkcji: wydruk, zapisanie jako PDF, przesłanie w formie elektronicznej bezpośrednio z programu, itp. Umownie.pl jest bardzo intuicyjnym programem – prowadzi użytkownika krok po kroku.

Zachęcam do bezpłatnej rejestracji na stronie www.umownie.pl oraz przetestowania wszystkich możliwości aplikacji. Użytkownik ma możliwość zupełnie za darmo sprawdzić czy program spełnia jego oczekiwania względem tego typu pomocy w codziennej pracy. Warto również zaznaczyć, iż program jest bezpłatny dla wszystkich przedsiębiorców wystawiających niewielką ilość dokumentów miesięcznie. Natomiast brak limitów i nieograniczone korzystanie z możliwości programu dostępne jest po skorzystaniu ze specjalnej oferty w przystępnej cenie.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa zlecenie z reżyserem

Umowa zlecenie z reżyserem

Organizujesz przedstawienia teatralne? Posiadasz agencję tworzącą filmy reklamowe? Z pewnością potrzebujesz zatrudnić reżysera. Możesz zaproponować mu...

Umowa zlecenie z brukarzem

Umowa zlecenie z brukarzem

Prowadzisz firmę brukarską i realizujesz zlecenia w sposób nieregularny lub po prostu Twój zespół potrzebuje dodatkowego wsparcia przy konkretnym zleceniu?

Umowa zlecenie z aktorem

Umowa zlecenie z aktorem

Niektórzy aktorzy grywają sporadycznie, od czasu do czasu przyjmując role w filmach, serialach, spektaklach czy filmach reklamowych.

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Cóż może być przyjemniejszego w upalny dzień, niż wypoczynek nad wodą? Aby chwile relaksu nie zostały zmącone przez niefortunne lub wręcz tragiczne...

Pokaż więcej
Umowa zlecenie z muzykiem

Umowa zlecenie z muzykiem

Na wielu przyjęciach, spotkaniach towarzyskich czy imprezach firmowych gościom i uczestnikom umilają czas zespoły muzyczne bądź soliści.

Umowa zlecenie z lekarzem

Umowa zlecenie z lekarzem

Nierzadkie są sytuacje, w których najbardziej optymalną formą zatrudnienia lekarza jest umowa zlecenie.

Umowa zlecenie z kadrową

Umowa zlecenie z kadrową

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kadr w firmie bardzo ułatwia życie pracodawcy. Jednak w małych przedsiębiorstwach zatrudnianie takiej osoby na umowę...

Umowa zlecenie z animatorem

Umowa zlecenie z animatorem

Jeśli jesteś organizatorem wycieczek bądź planujesz zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników, powinieneś wiedzieć, na jakich...

Umowa zlecenie z serwisantem

Umowa zlecenie z serwisantem

W trosce o zadowolenie i dobro klienta wielu przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją różnego rodzaju sprzętu do użytku codziennego...

Umowy śmieciowe

Umowy śmieciowe

Stabilizacja i pewność zatrudnienia to niezwykle istotne kwestie dla większości pracowników. Stąd też szczególnie cenione są takie formy zatrudnienia,...

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Dynamicznie rozwijająca się branża budowlana oraz mnogość inwestycji i przetargów w całym kraju sprawiają, że o zatrudnienie w firmie budowlanej nie...

Umowa zlecenie z fotografem

Umowa zlecenie z fotografem

Prowadzisz studio fotograficzne? Działasz w mediach – w internecie, czy w prasie? A może prowadzisz agencję modelek?

Umowa zlecenie z kierownikiem budowy

Umowa zlecenie z kierownikiem budowy

Przy realizacji dużych projektów budowlanych firmy deweloperskie oraz przedsiębiorstwa budowlane zatrudniają do pomocy niezależnych kierowników budowy,...

Umowa o dzieło ze stylistką

Umowa o dzieło ze stylistką

Osoby publiczne, artyści, muzycy, celebryci – to najczęstsi klienci stylistek. Oczywiście, taka pracowniczka z pewnością przyda się w każdej agencji...

Umowa o pracę z ochroniarzem

Umowa o pracę z ochroniarzem

Żeby jednak zatrudnić ochroniarza w swojej firmie, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę na temat kwalifikacji do tego zawodu oraz o tym jak sporządzić...

Umowa o pracę z kucharzem

Umowa o pracę z kucharzem

Sercem każdej restauracji jest wspaniała kuchnia, a za nią odpowiada wykwalifikowany kucharz. Jeśli chcesz, aby Twoja restauracja przynosiła zyski i...

Umowa o dzieło z copywriterem

Umowa o dzieło z copywriterem

Wielu copywriterów działa na zasadzie freelancingu, przyjmując zlecenia od różnych pracodawców. Jeżeli w swojej firmie nie zatrudniasz na stałe takiej...

Umowa o dzieło z cukiernikiem

Umowa o dzieło z cukiernikiem

W dokumencie, jakim jest umowa o dzieło dla cukiernika, nie może zabraknąć szczegółowej listy obowiązków przypisanych do tego stanowiska pracy – taki...

Rachunek do umowy zlecenie kalkulator

Umowy zlecenie to dla pracodawców bardzo atrakcyjna i korzystna forma zatrudniania, głównie z uwagi na określony czas świadczenia, jasną i precyzyjną...

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę to umowa na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności w zamian za wynagrodzenie.

Wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z metod rozwiązania tego stosunku. Odbywa się ono z zakończeniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu...

Rachunek do umowy o dzieło wzór

Zasada swobody umów i wyboru różnorodnych form zatrudnienia oraz dążenie do obniżania kosztów działania przedsiębiorstwa sprawiają, iż pracodawcy coraz...

Rachunek do umowy o dzieło doc

Rachunek do umowy o dzieło doc? Na Umownie.pl mamy dla Ciebie coś znacznie lepszego – profesjonalne umowy o dzieło i rachunki do nich.