Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o współpracy z reżyserem

Umowa o współpracy z reżyserem

Prowadzisz działalność, w której potrzebne są usługi reżysera? Nowego pracownika, który prowadzi firmę, możesz zaangażować w oparciu o umowę o współpracy i rozliczać się z nim na podstawie faktur VAT.

Jak napisać umowę o współpracy z reżyserem i kiedy takie rozwiązanie jest korzystne?

Dlaczego spisywać umowę o współpracy?

Rozliczanie się w oparciu o faktury VAT jest wygodne i opłacalne, ale z pewnością warto dodatkowo sporządzić dokument, który ureguluje zasady współpracy. W takiej umowie można określić prawa i obowiązki obu stron, terminy realizacji zleceń oraz wypłaty wynagrodzenia oraz wszelkie inne obowiązujące zasady.

Reżyser doświadczony czy certyfikowany?

Wykonywanie zawodu reżysera nie wymaga posiadania kwalifikacji potwierdzanych certyfikatem czy dyplomem. Niezbędne są natomiast umiejętności, wiedza i doświadczenie. Dobry reżyser posiada wiedzę z różnych obszarów związanych z realizacją filmu czy spektaklu teatralnego. Chodzi m.in. o wiedzę z zakresu techniki świetlnej i dźwiękowej, sztuki operatorskiej, scenografii, gry aktorskiej, a także montażu, dramaturgii i scenopisarstwa.

Inne umiejętności reżyserów, to przede wszystkim zdolność do trafnej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne oraz kierownicze. Reżyser powinien być managerem i przywódcą, który wskazuje drogę całej ekipie filmowej czy teatralnej. Krótko mówiąc dobry reżyser jest charyzmatycznym liderem.

W Polsce nie ma co prawda prawnych uwarunkowań, które określałyby komu wolno zajmować się reżyserią, ale z pewnością dobrze, aby dana osoba posiadała dyplom potwierdzający ukończenie szkoły filmowej. Zwykle szkoły te kładą duży nacisk na zajęcia praktyczne. Stąd reżyserzy po szkołach filmowych posiadają już portfolio realizacji, które warto przejrzeć przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu.

Klauzule w umowie o współpracy z reżyserem

W umowie o współpracy między firmami powinno znaleźć się oświadczenie obu stron o prowadzeniu działalności gospodarczej. Przy czym do tego oświadczenia po stronie zleceniobiorcy warto dodać zapis mówiący o posiadaniu przez niego doświadczenia i kwalifikacji umożliwiających wykonanie zlecenia. Jeśli są one potwierdzone w formie pisemnej, można je dołączyć do umowy w postaci załączników i wspomnieć o tym w umowie.

Najważniejsze w przypadku konstruowania jakiejkolwiek umowy związanej z pracą czy usługami jest określenie zakresu obowiązków zleceniobiorcy. W przypadku reżysera mogą to być na przykład:

  • opracowywanie scenopisów,
  • nadzór nad montażem i udźwiękowieniem,
  • tworzenie i realizacja koncepcji artystycznej filmów (lub przedstawień, spektakli, widowisk, itp.),
  • podejmowanie bieżących decyzji w kwestiach artystycznych i organizacyjnych ,
  • nadzór nad przygotowaniem planu zdjęciowego (lub scenografii),
  • praca na planie filmowym (lub uczestniczenie w próbach teatralnych.

Chcąc mieć wpływ na to kiedy będą się odbywały zdjęcia czy próby, trzeba przy ostatnim punkcie dopisać, że terminy będą ustalane ze zleceniodawcą. W razie potrzeby można także zamieścić klauzule dotyczące przeniesienia praw autorskich, działalności konkurencyjnej, poufności przekazanych informacji, itp.

Stwórz umowę w kilka minut z Umownie.pl

Umowę o współpracy z reżyserem możesz w parę chwil stworzyć w aplikacji Umownie.pl. To proste i wygodne.

Umownie.pl zawiera wzory umów o pracę, o współpracy, zlecenie i o dzieło dla ok. 150 zawodów, w tym dla reżysera, aktora, stylistki, fotografa i wielu innych zawodów. Wzory umów są w pełni edytowalne, paragrafy można usuwać, dodawać, zmieniać ich kolejność, wszystko po to, aby można było dostosować umowę do Twoich potrzeb. Wzory te nie są zamieszczone w postaci plików DOC, w których każda zmiana niesie konieczność poprawy formatowania, ale po uzupełnieniu interaktywnego formularza zapisują się jako pliki PDF, a nawet przesłać e-mailem bezpośrednio do pracownika.

Oprócz generowania umów, Umownie.pl pozwala też tworzyć załączniki, rachunki, czy wypowiedzenia. Ponadto, wbudowany kalkulator sam przelicza stawki netto i brutto w umowach, a także ewentualne składki do ZUS. Trzeba tylko zaznaczyć które składki mają zostać opłacone w przypadku danej umowy. Wreszcie wszystkie wystawione w ten sposób dokumenty są zapisane na koncie użytkownika i w dowolnej chwili można je przeglądać.

Przekonaj się o możliwościach, które daje Umownie.pl! Zarejestruj się już teraz i przetestuj funkcje serwisu.

Wystaw umowę o współpracy z reżyserem

Podaj adres e-mail i hasło