Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o współpracy z fotografem

Umowa o współpracy z fotografem

W wydawnictwach i redakcjach prasowych zwykle zatrudnieni są profesjonalni fotografowie, pracujący na przykład na podstawie umowy o współpracę.

Dla samej firmy, taka umowa typu firma-firma jest wygodną formą legalizacji zatrudnienia fotografa.

Kim jest fotograf?

Fotograf jest osobą wykonującą zawodowo zdjęcia i obrabiającą materiały zdjęciowe przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo, taka osoba może organizować i przeprowadzać wszelkiego rodzaju sesje zdjęciowe. Jest to zawód wymagający umiejętności takiego ujmowania widzianych obrazów, aby finalne zdjęcia były atrakcyjne dla odbiorców. Chodzi tu o wykonywanie zdjęć przy użyciu odpowiednich obiektywów i przysłon, a z drugiej strony o właściwą obróbkę zdjęć, aby nadawały się one na przykład do publikacji w czasopiśmie czy magazynie.

Umowa o współpracę z fotografem

Jeśli fotograf działa na rynku jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to firma może z nim podpisać umowę o współpracę, dzięki czemu nie ponosi z tego tytułu takich kosztów, jak w przypadku zatrudnienia fotografa na etacie, na podstawie umowy o pracę.

Przedmiotem umowy o współpracę z fotografem może być nabywanie praw autorskich do wykonywanych przez niego materiałów zdjęciowych. Może to być także umowa o współpracę na przeprowadzanie sesji fotograficznych. W obu przypadkach, umowa tego rodzaju powinna zawierać m.in. następujące zapisy:

  • Oznaczenie stron umowy, wraz z podaniem imion i nazwisk bądź nazw stron oraz ich danych adresowych,
  • Oświadczenie fotografa, jako strony umowy, o posiadaniu niezbędnych umiejętności i wyposażenia do wykonywania sesji zdjęciowych,
  • Przedmiot umowy współpracy,
  • Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i odpowiedzialności za wadliwe przeniesienie praw autorskich,
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności i przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych,
  • Klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji w trakcie trwania współpracy oraz po jej ustaniu,
  • Czas trwania umowy,
  • Podpisy stron umowy.

Szybka umowa z Umownie.pl

Umowa o współpracę jest szczególnym rodzajem umowy, której zawarcie i sformułowanie formalne nie jest proste. W zasadzie postanowienia umowy mogą być tworzone dowolnie przez jej strony, stąd też powstaje problem, jak właściwie taka umowa w przypadku współpracy z fotografem ma w ogóle wyglądać?

Redakcje czy wydawnictwa, a także wszelkie inne firmy zatrudniające fotografów na umowie o współpracę nie muszą się dłużej zastanawiać nad ich kształtem, ani poszukiwać wzorów umów w Internecie. Wystarczy, że zarejestrują się w Umownie.pl i wybiorą odpowiedni wzór umowy z bazy dostępnych ponad 200 dokumentów. Jeśli przedsiębiorca uzna, że umowa jest niekompletna, zawsze może ją edytować, dodając na przykład wskazane powyżej klauzule dotyczące umowy o współpracę z fotografem.

Może też dodać fotografa do listy swoich współpracowników. Jeśli w przyszłości będzie chciał ponownie zawiązać z nim umowę o współpracę, czy inny rodzaj umowy, szybko uzyska jego dane adresowe. Założenie konta na Umownie.pl nic nie kosztuje, więc warto przekonać się, co oferuje ten serwis!

Wystaw umowę o współpracy z fotografem

Podaj adres e-mail i hasło