Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o współpracy z brukarzem

Umowa o współpracy z brukarzem

Prowadzisz szeroko zakrojoną budowę wymagającą prac brukarskich? To świetnie – bardzo dobrym rozwiązaniem jest znalezienie podwykonawcy z własną działalnością gospodarczą, który wykona wszystkie prace związane z układaniem nawierzchni.

Wówczas przyda się odpowiednia umowa o współpracy. Jak stworzyć taki dokument i dlaczego jest on potrzebny?

Po co spisywać umowę o współpracy?

Umowy o współpracy między firmami są o tyle specyficzne, że prawo nie wymaga ich spisywania. Rozliczenia w takim wypadku następują bowiem na podstawie faktur VAT, a więc traktuje się je jak rodzaj zakupu. Jednak z punktu widzenia interesu obu firm, umowa o współpracy jest bardzo ważnym dokumentem, który określa zobowiązania stron i zasady kooperacji. W niej znajdują się prawa i obowiązku obu stron umowy, wysokość i forma wynagrodzenia, wszelkie terminy realizacji, itp. Na fakturze nie ma takich danych, więc trudno będzie dochodzić praw, jeśli druga strona nie wywiąże się z ustaleń.

Brukarz wykwalifikowany

Chociaż nie ma konkretnej szkoły, która przygotowywałaby do wykonywania zawodu brukarza, to fachowiec ten powinien posiadać wiedzę i kompetencje z zakresu budownictwa. Głównie mowa tu o znajomości właściwości materiałów i narzędzi, z którymi pracuje się przy układaniu nawierzchni. Brukarz po zawodowej szkole budowniczej powinien mieć w tym obszarze duży zasób wiadomości, które pozwolą np. stworzyć odpowiedniej jakości mieszankę betonu na podkład. Prawo nie wymaga jednak od takiej osoby żadnych dyplomów czy certyfikatów z wyjątkiem świadectwa ukończenia kursu BHP.

Jak sprecyzować zasady współpracy z brukarzem?

Konstruowanie umowy o współpracy niesie pewną dowolność, jednak należy ją formułować ostrożnie, by nie posiadała cech istotnych dla stosunku pracy. Tak więc tworząc umowę o współpracy z brukarzem nie można narzucić w niej sztywnych godzin pracy, ani służbowej podległości przełożonemu. Ponadto w tej sytuacji nie można wymagać osobistego wykonywania pracy oraz narzucać szczegółowych wytycznych do sposobu jej wykonywania. Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla stosunku pracy i takie formułowanie umowy o współpracę jest niedopuszczalne.

Można jednak określić sposób wykonania pracy na poziomie ogólnym, np., że powinien on być zgodny z wytycznymi i standardami zleceniodawcy. Oprócz tego należy precyzyjnie opisać przedmiot zlecenia. W przypadku umowy z brukarzem może to być np. przygotowanie podkładów pod nawierzchnię oraz położenie warstwy wierzchniej. Jeśli brukarz ma się zająć także wytyczaniem terenu inwestycji oraz określaniem ilości i jakości materiałów potrzebnych do realizacji, w umowie również należy dopisać odpowiednie klauzule.

W tym miejscu warto zastrzec, że zadania te powinny zostać zrealizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej lub ewentualnie zgodnie z życzeniem klienta. Ze względu na swobodę, którą gwarantuje zleceniobiorcy umowa o współpracy, należy do niej także dodać zapis dotyczący sankcji w przypadku nienależytego wykonania inwestycji. W praktyce zwykle określa się je jako wielokrotność wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie.

Z Umownie.pl wystawisz umowę szybko i wygodnie

Umowę o współpracy z brukarzem nie musisz sporządzać sam! Najlepiej wykorzystać do tego dedykowane narzędzie, w którym umowa jest już gotowa i wystarczy dodać kilka uzupełnień, aby przygotować plik PDF z kontraktem do wręczenia współpracownikowi.

Umownie.pl zawiera ok. 150 wzorów umów dla różnych zawodów, w tym dla zawodu brukarza. Bez względu na to czy potrzebna jest umowa o współpracy, o dzieło, zlecenie czy standardowa umowa o pracę, wszystkie z nich zostały napisane przez prawników, a zatem ich jakość i bezpieczeństwo są niepodważalne.

Oczywiście nie mówimy tu o sztywnych gotowych umowach, do których wpisać można jedynie dane. Wzory te są w pełni edytowalne, można więc do nich dopisać, przenieść lub odjąć co trzeba, by dokument spełniał konkretne potrzeby kontrahentów. Co więcej aplikacja zapamiętuje wprowadzone dane, tak więc w przypadku zawierania kolejnej umowy z tą samą osobą, wszystko idzie jeszcze łatwiej. Potem wystarczy plik zapisać w formacie PDF i wydrukować lub przesłać e-mailem.

Oprócz tego, w Umownie.pl znajdziesz wygodny kalkulator wynagrodzeń, który sam wyliczy składki ZUS, a także przeliczy stawki netto oraz brutto. Oprócz tego wygenerujesz rachunki, wypowiedzenia czy ewentualne załączniki (np. o zakazie działalności konkurencyjnej). Wszystkie te dokumenty zostaną zapisane na wypadek, gdybyś w przyszłości potrzebował do nich dostępu. Wystarczy się zalogować i będą dostępne tworząc przydatną bazę historii zatrudnienia w firmie. Co trzeba zrobić, aby móc wypróbować możliwości Umownie.pl? Wystarczy się zarejestrować – bezpłatnie. Wszystko po to, by ułatwić Ci prowadzenie biznesu!

Wystaw umowę o współpracy z brukarzem

Podaj adres e-mail i hasło