Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o współpracy z animatorem

Umowa o współpracy z animatorem

W sektorze usług związanych z organizacją imprez integracyjnych i szeroko pojętą animacją od dłuższego czasu można obserwować dynamiczny rozwój. Z roku na rok rośnie liczba firm zajmujących się organizacją i prowadzeniem różnych eventów, pikników i festynów.

Usługami animatorów są także żywo zainteresowani właściciele hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych, jak również dyrektorzy niektórych placówek kulturalno – oświatowych (np. domów kultury, świetlic środowiskowych, ognisk młodzieżowych itp.). Jeśli zaliczasz się do grona osób chcących zatrudnić animatora, warto rozważyć umowę o współpracy.

Wszystkie oblicza animatora

Praca animatorów jest ciekawa, pełna wyzwań i stwarza możliwość samorealizacji, jednak nie można jej zaliczyć do najłatwiejszych. Wbrew pozorom nie polega ona tylko na zabawie. Wszystkie zajęcia oraz atrakcje przewidziane dla gości i uczestników trzeba dokładnie zaplanować, przygotować się do nich i dopilnować, aby całość przebiegła zgodnie z grafikiem. Zawód animatora wiąże się także z dużą odpowiedzialnością – nierzadko ma on pod opieką małe dzieci, którym musi zapewnić nie tylko dobrą zabawę, lecz także, a nawet przede wszystkim, bezpieczeństwo.

O czym pamiętać podczas sporządzania umowy o współpracy z animatorem?

Aby umowa o współpracy z animatorem spełniała wszystkie wymogi prawne, musi zawierać wykaz obowiązków, których wykonanie będzie spoczywało na osobie zatrudnionej na tym stanowisku. Umowa o współpracy reguluje wzajemne zobowiązania obu stron, więc powinny zostać w niej zawarte zapisy zabezpieczające ich interesy. Obowiązki animatora można przedstawić w następujący sposób:

 • układanie i animacja programu animacyjnego we współpracy z pozostałymi członkami grupy;
 • przydzielanie zadań pozostałym animatorom;
 • nadzorowanie pracy i zajęć prowadzonych przez resztę członków zespołu;
 • organizowanie programu animacyjnego dla dzieci w klubach malucha, na plaży, przy basenie, na placu zabaw etc.;
 • branie czynnego udziału w prowadzonych zajęciach;
 • organizowanie gier i konkursów sportowych z różnych dyscyplin;
 • przeprowadzanie zajęć sportowych i gimnastycznych dostosowanych do indywidualnych umiejętności i preferencji gości a także możliwości oferowanych przez hotel bądź ośrodek wypoczynkowy;
 • przygotowywanie potrzebnych materiałów, dekoracji lub kostiumów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć;
 • sprzątanie po występach, konkursach i imprezach,
 • pomoc przy odrabianiu lekcji i nauce (dotyczy to animatorów pracujących np. w świetlicach środowiskowych);
 • opieka nad powierzonym przez pracodawcę mieniem.

Animatorem może zostać każdy, kto wykaże się odpowiednimi umiejętnościami, kreatywnością i inicjatywą. Trudno sobie wyobrazić, że zajęcie to zostanie powierzone osobie, która jest wycofana, nie lubi kontaktu z ludźmi i nie posiada niezbędnych w zawodzie zdolności organizacyjnych. Animator powinien być pełen pozytywnej energii i ciekawych pomysłów. W roli animatorów doskonale sprawdzają się studenci lub absolwenci studiów pedagogicznych oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Z racji tego, że animatorzy często mają pod opieką małe dzieci, warto, aby posiadali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Często warunkiem decydującym o przyjęciu kandydata na opisywane stanowisko jest znajomość języków obcych. Wbrew pozorom praca animatora wcale do najłatwiejszych nie należy.

Klauzule – na wszelki wypadek

Zapobiegliwość to cecha, która powinien wykazywać się każdy przedsiębiorca. Umiejętność przewidywania tego, co może się stać i właściwe zabezpieczenie się przed możliwymi negatywnymi scenariuszami uchroniło wielu właścicieli firm przed popadnięciem w tarapaty. Jednym z najlepszych sposobów uniknięcia problemów spowodowanych przez nierzetelnego, niekompetentnego bądź nieuczciwego podwykonawcę jest zamieszczenie w umowie odpowiednich klauzul. W umowie o współpracy z animatorem nie może zabraknąć takich zapisów, jak:

 • oświadczenie zleceniobiorcy;
 • oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich;
 • oświadczenie o odpowiedzialności za wadliwe przeniesienie praw autorskich;
 • zakaz konkurencji w trakcie trwania współpracy;
 • powierzenie mienia.

Dołącz do serwisu Umownie.pl i przekonaj się, ile możesz zyskać!

Jako użytkownik serwisu Umownie.pl uzyskujesz dostęp do gotowych wzorów umów o pracę, dzieło, współpracy i zlecenia dla ponad 50 zawodów, w tym dla animatora. Dokumenty zostały rzetelnie opracowane przy współpracy z doświadczonymi prawnikami. W Umownie.pl znajdziesz także formularze potrzebne przy wystawianiu rachunków do umowy, świadectwa pracy oraz wypowiedzenia.

Umownie.pl to serwis, który powstał z myślą o tym, by ułatwiać pracę przedsiębiorcom i nie tylko. Większość operacji przeprowadzanych w serwisie wymaga od użytkownika minimalnego wkładu pracy i czasu. Wszystkie kiedykolwiek wygenerowane dokumenty są przechowywane i można uzyskać do nich dostęp w dowolnej chwili oraz wprowadzać konieczne zmiany: dodawać załączniki, klauzule i inne zapisy.

Umownie.pl to innowacyjna, funkcjonalna i bardzo przydatna usługa online, którą możesz za darmo wypróbować po założeniu konta w serwisie. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod podany na stronie numer infolinii. Zapraszamy serdecznie!

Wystaw umowę o współpracy z animatorem

Podaj adres e-mail i hasło