Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o współpracy w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych

Umowa o współpracy w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych

Prowadzisz szkołę językową i zatrudniasz w niej lektorów? A może otwierasz prywatną szkołę i poszukujesz do niej wykładowców i nauczycieli?

Warto poszukać wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i podpisać z nimi umowę o współpracy w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych. Jakie korzyści płyną z podpisania takiej umowy i w jaki sposób ją sporządzić?

Dlaczego umowa o współpracy?

Z osobami, które w jednostce szkoleniowej pracują tylko dorywczo można podpisać umowę o współpracy i rozliczać się na podstawie faktur VAT. Wprawdzie można działać bez takiej umowy, ale dla zabezpieczenia interesów obu stron warto stworzyć odpowiedni dokument. Zawiera on prawa i obowiązki, wynagrodzenie, terminy, a także wszelkie klauzule ważne dla owocnej współpracy. Największą zaletą takiego dokumentu jest uporządkowanie zasad świadczenia usług edukacyjnych.

Specjalista albo profesor

Kwalifikacje osoby zatrudnionej do świadczenia usług edukacyjnych przede wszystkim zależą od przedmiotu edukacji oraz miejsca zatrudnienia. Wykładowca w szkole językowej może być native speakerem z podstawowym przygotowaniem pedagogicznym. Osoba prowadząca kurs z zakresu księgowości najczęściej jest specjalistą do spraw rachunkowych z ukończonym szkoleniem trenerskim albo legitymująca się pewnym doświadczeniem w zakresie nauczania.

Z kolei od wykładowcy zatrudnianego na uniwersytecie wymaga się już tytułów naukowych, przynajmniej stopnia doktoranta. W niektórych przypadkach poszukuje się wręcz tylko profesora, bo w innym przypadku uczelnia może nie uzyskać akredytacji od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jak widać wymagania mogą być różne, choć wydaje się, że właściwie w każdym przypadku od osoby świadczącej usługi edukacyjne, oczekuje się co najmniej ukończenia kursu pedagogicznego.

Klauzule ważne w umowie o współpracy

Stworzenie umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług szkoleniowych wymaga pamiętania o kilku istotnych kwestiach. Najistotniejsza jak w przypadku każdej umowy jest określenie obowiązków stron. W tym przypadku jest to świadczenie usług edukacyjnych w konkretnym zakresie. Ważne może być podkreślenie, że usługi należy świadczyć wobec grupy osób wskazanych przez zleceniodawcę. Zwykle istotne jest też to, kiedy zlecenie będzie wykonywane. Dlatego powinno się też dopisać, iż terminy zostaną określone w drodze osobnych porozumień.

Pomijając kwestię obowiązków, trzeba się też zastanowić, czy dopuszczalne jest, by zleceniobiorca przekazał przeprowadzenie zajęć osobom trzecim. Jeśli nie, koniecznie trzeba to zaznaczyć w umowie. Jeśli natomiast dopuszcza się taką możliwość, trzeba zaznaczyć, że w takiej sytuacji to zleceniobiorca odpowiada za działania tej osoby jak za własne. Do przemyślenia pozostają też kwestie związane z prawami autorskimi do prowadzonych zajęć oraz zakazy działalności konkurencyjnej i klauzule poufności. W przypadku zakazu działalności konkurencyjnej warto pamiętać, że obok zastrzeżenia o zakazie prowadzenia podobnej działalności przez dłuższy okres od zakończenia umowy (tj. zwykle od kilku miesięcy do roku), powinna znaleźć się też klauzula o wynagrodzeniu za ten okres. Zwykle stanowi ona procent od wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Umowy najlepiej wystawiać w Umownie.pl

Umowę o współpracy można przygotować samodzielnie, ale nie ma takiej potrzeby, gdyż można skorzystać z gotowego wzoru umowy w Umownie.pl. Serwis to narzędzie zawierające bazę ok. 150 wzorów umów, w tym umowy o pracę, o dzieło, zlecenia i o współpracy.

Umownie.pl zawiera umowy dla większości popularnych zawodów, a kolejne wciąż są przygotowywane przez naszych prawników. Oprócz umów dla poszczególnych zawodów, dostępne są też umowy ogólne, które można dopasować do każdego stanowiska pracy. Przygotowane umowy są w pełni edytowalne, można łatwo usunąć lub dodać całe paragrafy, a nawet zmienić poszczególne zdania czy słowa. Wszystko po to, aby można było dostosować umowę do unikalnych potrzeb firmy.

Ale na tym nie koniec – Umownie.pl to również kalkulator wynagrodzeń, obliczający automatycznie składki do ZUS oraz stawki netto i brutto. Ponadto, serwis pozwala wygenerować załączniki i rachunki do poszczególnych umów i daje dostęp do wszystkich stworzonych przy jej pomocy dokumentów – dzięki temu stanowi rodzaj bazy informacji o zatrudnieniu. W każdej chwili możesz przeglądać listy byłych czy obecnych pracowników lub podwykonawców. Zapraszamy do założenia darmowego konta i przetestowania Umownie.pl.

Wystaw umowę o współpracy w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych

Podaj adres e-mail i hasło