Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę pdf

Umowa o pracę to umowa na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności w zamian za wynagrodzenie.

Obowiązki, jakie ciążą na pracowniku to wykonywanie pracy starannie i sumiennie, stosowanie się do poleceń pracodawcy, przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie pracy w określonym czasie i miejscu. Pracodawca natomiast jest zobowiązany przede wszystkim do zapłaty wynagrodzenia, zapoznania pracownika z zakresem obowiązków, odpowiedniego zorganizowania pracy oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Przepisy Kodeksu Pacy szczegółowo regulują umowę o pracę oraz zapewniają ochronę pracownika w trakcie trwania umowy oraz w przypadku jej rozwiązania.

Wynagrodzenia za wykonaną pracę to jeden z najistotniejszych elementów stosunku pracy. Jest on zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów składających się na system motywacyjny pracowników. Odpłatny charakter zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jest jedną z cech konstytutywnych stosunku pracy, która odróżnia go od innych stosunków prawnych.

Wynagrodzenie to płaca dająca się wyrazić w gotówce, ustalona przez umowę, która na mocy pisemnej lub ustnej należy się pracownikowi od pracodawcy za wykonaną pracę lub pracę, która będzie wykonana, bądź też na usługi wyświadczone lub usługi, które będą świadczone. Ponoszone przez pracodawcę koszty wynagrodzeń to nie tylko płaca, jaką otrzymują pracownicy, ale również obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe. Obniżanie tych obciążeń to jeden z najbardziej aktualnych problemów. Pracodawcy nie powinni jednak zapominać, iż wynagrodzenia dla pracowników mają również charakter motywacyjny i stanowią niezwykle silne narzędzie w ich rękach. Optymalizacja kosztów pracy winna być dokonywana w taki sposób, aby pracownicy nie ponosili z tego tytułu szkody.

Prawo pracy reguluje jedynie niektóre kwestie związane z wynagradzaniem pracownika, pozostawiając stronom umowy o pracę swobodę, między innymi w zakresie ustalania jego wysokości. Oczywiście pracodawca musi pamiętać, iż pracownik ma ustawowo zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, które w 2011 roku zostało ustalone na poziomie 1386,00 zł brutto, natomiast planowana wysokość na rok 2012 to 1500,00 zł (w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy). Wysokość pensji podlega zmniejszeniu, adekwatnie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego. Wynagrodzenie minimalne ustalone drogą legislacyjną to najniższe legalne wynagrodzenie możliwe do uzyskania przez pracownika. Wysokość płacy minimalnej ma na celu zapewnienie pracownikowi oraz jego rodzinie utrzymania na pewnym niezbędnym do życia w danym kraju poziomie.

Określenie dolnej granicy poziomu wynagradzania ma za zadanie zapewnić zatrudnionym godziwą płacę, odpowiedni poziom życia, likwidację zbytniej eksploatacji pracowników oraz nie dopuszczać do obniżania się stopy życiowej pracowników. Istotna jest również analiza skutków stosowania płacy minimalnej, która w Polsce znajduje swoich przeciwników, jak i zwolenników. Systematyczny wzrost wysokości płacy minimalnej może zniechęcać pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, pogarszać ich sytuację finansową oraz zdolność do zatrudniania nowych osób. Stosunkowo wysoki poziom płacy minimalnej, zmniejsza popyt na pracę a tym samym zwiększa poziom bezrobocia. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie nam zagwarantować wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej, to nie możemy podjąć u niego legalnie zatrudnienia.

Z kolei spora cześć bezrobotnych byłaby zdecydowana podjąć pracę za wynagrodzenie brutto niższe aniżeli prawnie ustalona dolna granica. Może to przyczyniać się do występowania zjawisk niekorzystnych, takich jak: spadek zatrudnienia osób w wieku do 24 lat, zastąpienie stosunku pracy – elastycznymi formami, ucieczka w szarą strefę kosztem legalnego zatrudnienia. Ponadto bardzo częste jest omijanie obowiązku wypłacania pensji minimalnej, poprzez korzystanie z nietypowych form zatrudnienia.

Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze stabilnej formy zatrudnienia jaką jest umowa o pracę, na rzecz tańszych, elastycznych rozwiązań. Atypowe formy zatrudniania pozwalają pracodawcom na dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych. Szczególną popularnością cieszą się umowy zlecenia i umowy o dzieło zaliczane do umów cywilnoprawnych. Bardzo ważne jest, by pracodawcy mieli na uwadze cechy charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych, aby konkretna umowa nie została zakwalifikowana jako umowa o pracę (na przykład w trakcie kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeśli pracodawca decyduje się na zatrudnianie pracowników w ramach umów o pracę, musi być świadomy wszelkich obowiązków, których będzie obowiązany dopełnić. Najistotniejszą kwestią jest sporządzenie umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracodawca ma pełną dowolność co do wyboru formy wystawienia takiej umowy. Może ją wypisać ręcznie, bądź też skorzystać z wielu oferowanych na rynku programów. Ręczne wystawiania dokumentów powoli odchodzi do przeszłości. Pracodawcy zdecydowanie chętniej sięgają do aplikacji umożliwiających szybkie, łatwe i bezbłędne generowanie określonych dokumentów.

Umownie.pl to niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze aplikacja, służąca do wystawiania umów. Jest to program online, dzięki czemu użytkownik uzyskuje nieograniczony dostęp do programu – wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Wystawienie umowy z pomocą aplikacji Umownie.pl zdecydowanie ułatwi cały proces, gwarantując, iż druk umowy będzie zgodny z przepisami, czytelny i zrozumiały dla obu stron. Program jest niezwykle funkcjonalny. Jego obsługa jest łatwa i z pewnością żaden użytkownik nie będzie miał żadnych wątpliwości w trakcie generowanie umów, gdyż program prowadzi krok po kroku, nie dopuszczając do sytuacji pominięcia niezbędnych elementów, które musi zawierać umowa. Większość działań wykonywana jest przez użytkownika w intuicyjny sposób. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, nieskomplikowana i pozbawiona zbędnych funkcji. Funkcjonalność Umownie.pl sprzyja sprawnej i efektywnej pracy. Zachęcam do bezpłatnej rejestracji i przetestowania programu. To nic nie kosztuje, a być może okaże się to program zgodny z wszystkimi Twoimi oczekiwaniami!

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o pracę z instruktorem jazdy

Umowa o pracę z instruktorem jazdy

Szkoły jazdy przyciągają nowych uczniów między innymi dzięki świetnym instruktorom. A dobrego instruktora zdecydowanie warto zatrzymać na dłużej – to...

Umowa o pracę z brukarzem

Umowa o pracę z brukarzem

Wzrost konkurencji pomiędzy firmami brukarskimi sprawia, że ich właściciele powinni dbać o najwyższą jakość usług zatrudniając świetnych fachowców.

Umowa o pracę z aktorem

Umowa o pracę z aktorem

Film, serial, program telewizyjny, spektakl - wszędzie tam zatrudnienie znajdzie aktor. Jeśli jest to przedsięwzięcie organizowane stale lub aktor ma...

Umowa o pracę z reżyserem

Umowa o pracę z reżyserem

Prowadzisz teatr? Masz agencję reklamową tworzącą filmy reklamowe? Jesteś producentem? Z pewnością potrzebny Ci reżyser. Współpracując z nim na dłuższą...

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Lato to czas wypoczynku nad wodą. Morze, rzeki i jeziora oraz miejskie baseny w upalne dni są oblegane. Właściciele kąpielisk udostępniający należące do...

Pokaż więcej
Umowa o pracę z animatorem

Umowa o pracę z animatorem

Właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych i innych miejsc, w których ludzie spędzają urlopy, coraz częściej decydują się na zatrudnienie u siebie...

Umowa o pracę z kadrową

Umowa o pracę z kadrową

Przedsiębiorstwa cieszące się zaufaniem klientów i kontrahentów zdają się wyróżniać spośród innych firm wyjątkową kompetencją zatrudnianych pracowników....

Umowa o pracę z hydraulikiem

Umowa o pracę z hydraulikiem

Jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej lub remontowej, dobrze wiesz, że nie sposób obejść się w tej branży bez wykwalifikowanych fachowców. Obok...

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Umowa o pracę z pracownikiem budowlanym

Dynamicznie rozwijająca się branża budowlana oraz mnogość inwestycji i przetargów w całym kraju sprawiają, że o zatrudnienie w firmie budowlanej nie...

Zawarcie umowy o pracę

Zawarcie umowy o pracę

Jeżeli pracodawca wraz z pracownikiem zastanawiają się w jaki sposób powinni zawrzeć umowę o pracę, nie znajdą wskazówek w kodeksie pracy. Z tego...

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Pojęcie urlopu jest związane wyłącznie z relacjami do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Z racji tego, że urlop jest definiowany jako...

Umowa zlecenie z programistą

Umowa zlecenie z programistą

Dziś programiści znajdują zatrudnienie w bardzo wielu firmach i branżach. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy potrzebują takiego specjalisty na etacie.

Umowa zlecenie z pielęgniarką

Umowa zlecenie z pielęgniarką

Pielęgniarka lub odpowiednio wykwalifikowana opiekunka jest dziś potrzebna nie tylko w placówkach opieki medycznej. Wiele osób korzysta z ich usług, gdy...

Umowa o dzieło z murarzem

Umowa o dzieło z murarzem

Jesteś przedsiębiorcą budowlanym i otrzymałeś intratny kontrakt, jednak nie posiadasz w swoim zespole wystarczająco wielu wykwalifikowanych murarzy? A...

Umowa o pracę z ochroniarzem

Umowa o pracę z ochroniarzem

Żeby jednak zatrudnić ochroniarza w swojej firmie, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę na temat kwalifikacji do tego zawodu oraz o tym jak sporządzić...

Umowa o pracę ze stolarzem

Umowa o pracę ze stolarzem

Stolarnia, do której ciągną klienci z całej okolicy wymaga grupy oddanych i zapalonych stolarzy z pasją. Żeby stworzyć taki zespół pracowników, warto...

Umowa zlecenie z nianią

Umowa zlecenie z nianią

Dzięki wskazówkom i radom zawartym w artykule dowiesz się, jak samodzielnie sporządzić odpowiednią umowę zlecenie dla niani.

Umowa zlecenie z cukiernikiem

Umowa zlecenie z cukiernikiem

Choć zawód cukiernika budzi głównie pozytywne skojarzenia, to konsekwencje sporządzenia nieprawidłowej umowy zlecenia dla cukiernika mogą być mało...

Umowa zlecenie z BHPowcem

Umowa zlecenie z BHPowcem

Umowa zlecenie to bardzo wygodna forma zatrudnienia pracownika do wykonania konkretnego i ograniczonego projektu z zakresu BHP. Co powinna zawierać taka...

Przykład umowy o dzieło

Przykład umowy o dzieło

Zdecydowana większość umów o dzieło skupia się na warunkach jej wykonywania, odpowiedzialności stron i wzajemnych prawach i obowiązkach zlecającego i...

Umowa zlecenie kalkulator

Umowa zlecenie kalkulator

Problematyka kosztów pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zaliczana jest do najbardziej aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych...

Umowa o pracę na okres próbny

Znalezienie dobrego pracownika nie jest zadaniem prostym. Oprócz kwalifikacji zawodowych, które stosunkowo łatwo stwierdzić na podstawie przedłożonych...

Rachunek do umowy zlecenie xls

Bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców są umowy zlecenie, których wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie sporządzonego rachunku do...