Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o dzieło word doc

Problematyka kosztów pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zaliczana jest do najbardziej aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego świata.

Poziom kosztów wpływa na kondycję finansową oraz na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Prowadzi to do sytuacji, w której pracodawcy zmierzają do racjonalizacji kosztów, między innymi poprzez odchodzenie od tradycyjnego stosunku pracy na rzecz nietypowych form zatrudnienia, zdecydowanie bardziej elastycznych od klasycznej umowy o pracę.

Pracodawcy mając do wyboru szeroką paletę form nietypowego zatrudnienia, często rezygnują z najbardziej kosztownej umowy o pracę na czas nieokreślony, na rzecz zdecydowanie tańszych form, takich jak umowa o dzieło. Pozwala ona na znaczną redukcję kosztów pracy w porównaniu ze standardowym stosunkiem pracy. Przedsiębiorcy ponoszą niższe koszty rekrutacji oraz eliminują obciążenia związane z zatrudnieniem pracowniczym.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zamawiający do zapłaty wynagrodzenia i odbioru dzieła. Umowa ta jest umową rezultatu. Działania osoby, która przyjęła zamówienie, mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia określonego celu w postaci materialnej lub niematerialnej (namalowanie obrazu, stworzenie strony internetowej, sporządzenie bilansu, organizacja wycieczki, itp.).

Proste generowanie umów – umownie.pl

Zatrudnianie pracowników zawsze związane jest z koniecznością sprzorządzania przez pracodawcę umów. W dzisiejszych czasach bardzo popularne stały się programy do generowania umów.

Ułatwiają pracę oraz pozwalają na zaoszczędzenie czasu. Przykładowo, bardzo często w firmach wystawianych jest kilka umów o dzieło na tego samego wykonawcę. Niektóre aplikacje, takie jak Umownie.pl, pozwalają na zapisywania danych wykonawców, dzięki czemu przy ponownym wystawianiu umowy na tego samego wykonawcę, nie musimy wpisywać już danych wykonawcy, a jedynie wybieramy go z listy. Dodatkowo, aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze.

Decydując się na program do generowania umów, należy zastanowić się czego tak naprawdę od niego oczekujemy. Nie warto płacić za skomplikowane i rozbudowane programy z szeregiem funkcji, które w rzeczywistości mogą okazać się zbędne i nie będą przez nas wykorzystywane, a jedynie utrudniają i komplikują pracę. Przedsiębiorcy, szczególnie w dobie kryzysu, baczniej przyglądają się swoim wydatkom, dlatego też decyzja o wyborze programu winna być skrupulatnie przemyślana.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to aplikacja Umownie.pl będzie bardzo przydatna w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaoszczędzi czas przedsiębiorcy oraz ułatwi codzienną pracę. Serwis umożliwia nam bezpłatną rejestrację umożliwiającą przetestowanie możliwości aplikacji.

Wystawianie umowy krok po kroku w umownie.pl

Aby wygenerować umowę o dzieło w aplikacji umownie.pl wystarczy zalogować się na stronie www.umownie.pl, a następnie aplikacja krok po kroku poprowadzi użytkownika poprzez proces wypełnienia umowy:

Klikamy na: NOWA UMOWA O DZIEŁO

NUMER UMOWY » Możemy zmienić format numeracji, a także ręcznie narzucić określony numer umowy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców, którzy podejmą decyzję o korzystaniu z programu w trakcie roku, a uprzednio używali określonego formatu numeracji. Opcja ta pozwoli na zachowanie ciągłości.

WYKONAWCA I TERMINY » W bloku tym możemy dodawać dane wykonawców. W przypadku wystawiania kolejnej umowy na danego wykonawcę – wystarczy wybrać go z listy, dzięki czemu unikamy ponownego wprowadzania tych samych danych. Następnie określamy:

 • datę podpisania umowy,
 • datę rozpoczęcia zlecenia,
 • datę zakończenia zlecenia,
 • miejsce wystawienia umowy.

PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE » W miejscu tym wpisujemy co jest przedmiotem umowy o dzieło, określamy kwotę brutto wynagrodzenia oraz walutę. Blok ten zawiera również możliwość dodania określonych punktów umowy. Mamy tutaj kilka standardowych punktów (m.in. ‘zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej’, ‘od wynagrodzenia określonego w umowie zamawiający odliczy należną zaliczką na podatek dochodowy’, ‘umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej stron’), a ponadto możemy wprowadzić swoje własne punkty do umowy.

STAWKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW » W bloku tym należy wybrać odpowiednią stawkę:

 • standardowa: 20%
 • ze zbyciem praw autorskich: 50%

PODPISY » Należy uzupełnić pole ‘Zamawiający’ oraz ‘Wykonawca’.

UWAGI DO UMOWY » Jeśli istnieje taka potrzeba, mamy w tym miejscy możliwość dodania uwag do generowanej umowy.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, klikamy na ZAPISZ

Po zatwierdzeniu wprowadzonej umowy o dzieło, mamy kilka możliwości:

 • wyślij umowę e-mailem.
 • drukuj umowę
 • zapisz jako plik PDF
 • zobacz rachunek
 • wyślij przypomnienie
 • oznacz jako wykonaną
 • edytuj umowę
 • usuń umowę
 • drukuj kopertę

Program daje nam mnóstwo możliwości. Najważniejszą zaletą zasługującą na podkreślenie, jest fakt, iż jest to program online. Jakie płyną z tego korzyści?

Możemy korzystać z programu, generować nowe umowy oraz mieć wgląd do wszystkich już wystawionych, w każdym miejscu – wystarczy nam tylko dostęp do Internetu. Nie musimy przejmować się dodatkowymi kosztami związanymi z aktualizacjami. Program zostanie automatycznie uaktualniony w momencie zmiany przepisów.

Mamy możliwość przesyłania i przechowywania umów w wersji elektronicznej. Aplikacja Umownie.pl umożliwia wysłanie umowy bezpośrednio do wykonawcy. Do wysyłanej wiadomości e-mail możemy również dołączyć tekst oraz wysłać kopię e-maila wraz z dokumentem na swoją skrzynkę. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ umowę możemy przesłać bezpośrednio z programu, bez konieczności logowania się na swoją skrzynkę pocztową.

Dla osób, które nie chcą korzystać z elektronicznej formy przesyłania umów do wykonawców, program posiada ułatwienie w postaci wydruku kopert z danymi wykonawców. Funkcja ta pozwala oszczędzić mnóstwo czasu. Nie musimy już wypisać każdej koperty pojedynczo, a jedynie po wystawienia umowy – klikamy drukuj kopertę (określając uprzednio jej format).

Umowa o dzieło jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ale należy pamiętać, iż posiada ona nie tylko zalety, ale również wady. Z punktu widzenia pracownika rezygnacja ze stosunku pracy na rzecz umowy o dzieło, będzie niekorzystna głównie z uwagi na niestabilność, brak urlopu oraz innych świadczeń pracowniczych. Dla pracodawców płyną korzyści między innymi z tego, iż nie obowiązują przepisy o wynagrodzeniu minimalnym, nie ma obowiązku prowadzeniu akt osobowych, brak zastosowania przepisów Kodeksu Pracy m.in. w zakresie ochrony zatrudnienia, urlopów, zwolnień lekarskich itp.

Z punktu widzenia obniżania kosztów pracy, zawarcie umowy o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Dobrowolne odprowadzanie składek również nie jest możliwe. Umowa o dzieło nie podlega także ubezpieczeniom zdrowotnym. W przypadku umowy o dzieło istnieje tylko jeden wyjątek. W przypadku zawarcia umowy z własnym pracownikiem, należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W dzisiejszych czasach, oszczędności w firmie to bolączka niejednego przedsiębiorcy. Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych. Zatrudnianie dodatkowych osób, zajmujących się wystawianiem tych umów oraz rachunków do nich, nie w każdej firmie jest możliwe, gdyż związane jest z dodatkowymi kosztami. Wielu przedsiębiorców samodzielnie podejmuje się tych czynności. Warto więc korzystać z innowacyjnych programów do generowania umów oraz rachunków do umów, takich jak Umownie.pl.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o dzieło z aktorem

Umowa o dzieło z aktorem

Aktorstwo w wielu przypadkach jest zawodem wykonywanym sporadycznie, gdyż zapotrzebowanie na aktora zależy od czasu trwania danego przedsięwzięcia –...

Umowa o dzieło z brukarzem

Umowa o dzieło z brukarzem

Zdarza się, że firmy brukarskie w sezonie otrzymują więcej zleceń niż są w stanie zrealizować – wówczas warto zdecydować o zaangażowaniu kolejnych rąk...

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Prowadzisz lub zakładasz szkołę nauki jazdy? Z pewnością potrzebujesz doskonałych instruktorów jazdy, którzy przyciągną do Twojej szkoły nowych kursantów.

Umowa o dzieło z reżyserem

Umowa o dzieło z reżyserem

Potrzebujesz reżysera, który stworzy film dla twojej firmy? Prowadzisz agencję reklamową i klienci pytają o filmy reklamowe?

Pokaż więcej
Umowa o dzieło z animatorem

Umowa o dzieło z animatorem

Zatrudnianie animatora do zorganizowania ciekawych zajęć i atrakcji podczas wyjazdów integracyjnych bądź wczasów to coraz bardziej powszechna praktyka.

Umowa o pracę z serwisantem

Umowa o pracę z serwisantem

Ogłoszenia w rodzaju: „Zatrudnię serwisanta” nie należą do rzadkości. Zapotrzebowanie na fachowców od napraw sprzętu AGD, samochodów, komputerów, sieci...

Umowa o pracę z muzykiem

Umowa o pracę z muzykiem

Choć profesję muzyka można zaliczyć do tzw. wolnych zawodów, to istnieją instytucje kultury chętne do zatrudniania ich na stałe, na podstawie umowy o...

Umowa o dzieło z serwisantem

Umowa o dzieło z serwisantem

Zapotrzebowanie na serwisantów na rynku pracy jest bardzo duże. Fachowcy zawsze są w cenie a w związku z dużą konkurencją przedsiębiorcy muszą coraz...

Umowa o dzieło z muzykiem

Umowa o dzieło z muzykiem

Tych kilka klauzul uchroni pracodawcę przed nieuczciwością i nierzetelnością zleceniobiorcy. W przypadku zaistnienia sporu między dwiema stronami to...

Umowa zlecenie z brukarzem

Umowa zlecenie z brukarzem

Prowadzisz firmę brukarską i realizujesz zlecenia w sposób nieregularny lub po prostu Twój zespół potrzebuje dodatkowego wsparcia przy konkretnym zleceniu?

Umowa zlecenie z lekarzem

Umowa zlecenie z lekarzem

Nierzadkie są sytuacje, w których najbardziej optymalną formą zatrudnienia lekarza jest umowa zlecenie.

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Pojęcie urlopu jest związane wyłącznie z relacjami do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Z racji tego, że urlop jest definiowany jako...

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być bezpośrednim wynikiem zaniedbań ze strony pracownika lub pracodawcy. Istnieją sytuacje, gdy ustanie stosunku...

Umowa o pracę z tapicerem

Umowa o pracę z tapicerem

Wykwalifikowany tapicer z doświadczeniem przyda się w każdym zakładzie meblowym lub tapicerskim. Jeżeli prowadzisz taką firmę, z pewnością przydadzą Ci...

Umowa zlecenie ze stylistką

Umowa zlecenie ze stylistką

Każdy człowiek chce wyglądać i czuć się dobrze, jednak nie wszyscy wiedzą, jak samemu dobrać strój, fryzurę i makijaż odpowiednie do sylwetki i typu urody.

Umowa o dzieło z kosmetyczką

Umowa o dzieło z kosmetyczką

Istnieją okresy w ciągu roku, kiedy salony kosmetyczne przeżywają prawdziwe oblężenie, a popyt na usługi związane ze zdrowiem i urodą wzrasta....

Umowa o dzieło z murarzem

Umowa o dzieło z murarzem

Jesteś przedsiębiorcą budowlanym i otrzymałeś intratny kontrakt, jednak nie posiadasz w swoim zespole wystarczająco wielu wykwalifikowanych murarzy? A...

Umowa zlecenie z dziennikarzem

Umowa zlecenie z dziennikarzem

Chcesz zatrudnić dziennikarza na umowę zlecenie, ale nie masz pewności, jak prawidłowo sporządzić ten dokument? Nie wiesz, jakie obowiązki powinien...

Rachunek do umowy o dzieło druk

Rachunek do umowy o dzieło druk

Rachunek do umowy o dzieło można wystawić odręcznie, można również sporządzić go poprzez dostępne na rynku programy do wystawiania rachunków. W jednym i...

Umowa o pracę na okres próbny

Znalezienie dobrego pracownika nie jest zadaniem prostym. Oprócz kwalifikacji zawodowych, które stosunkowo łatwo stwierdzić na podstawie przedłożonych...

Umowa na czas nieokreślony

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym umowa o pracę na czas nieokreślony jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla pracownika. Przepisy gwarantują...

Program do wystawiania umów zleceń

Problem z poprawnością umów zlecenie dotyczy wielu przedsiębiorców. Bierze się on stąd, że powinny one zawierać elementy charakterystyczne odróżniające...