Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 801 044 120 lub 12 295 25 25
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o dzieło a zus

Jeśli pracodawca chce ograniczyć koszty wynagrodzeń, częściej decyduje się na zawarcie umowy o dzieło. Umowa taka zwykle nie podlega przepisom Kodeksu pracy a dodatkowo nie rodzi obowiązku odprowadzania składek do ZUS.

Umowa o dzieło

Do umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy bowiem jest ona umową cywilnoprawną. Jej główną zaletą są niższe koszty zatrudnienia. Pracodawca nie musi odprowadzać za pracownika składek do ZUS, natomiast pracownik otrzymuje wyższą kwotę wynagrodzenia netto. Ustalona bowiem kwota nie jest pomniejszana o składki na ubezpieczenia. W przypadku umowy o dzieło zwykle można zastosować wyższe koszty uzyskania przychodu.

W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie dzieło (często w określonym terminie) na rzecz zleceniodawcy. Zleceniodawca natomiast zobowiązuje się w umowie do zapłaty wynagrodzenia. Aby obie strony mogły dochodzić swoich praw i zobowiązań, w umowie powinny zostać zawarte dokładne informacje o obu stronach transakcji, przedmiocie umowy, sposobie jego wykonania oraz obowiązujących terminach, kwoty wynagrodzenia netto, brutto oraz wysokość podatku dochodowego.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło zazwyczaj nie rodzi obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te jednak muszą być odprowadzane, jeśli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracodawcą, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy. Obowiązek ubezpieczeniowy w takim wypadku dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku gdy zleceniobiorca zatrudniony jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło a dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umowy o dzieło. Jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ze stosunku pracy oraz umowy o dzieło jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, zleceniobiorca podlega obowiązkowym składkom społecznym również z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy i umowy o dzieło, jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, przedsiębiorca podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

  Umowa o dzieło wykonywana przez emeryta lub rencistę

Jeśli umowę o dzieło zawiera się z emerytem lub rencistą, który jednocześnie jest zatrudniony ze zleceniodawcą na umowę o pracę , od 1 lipca 2004 roku, z tytułu umowy o dzieło jak i umowy o pracę należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli umowa o dzieło została zawarta przed 1 lipca 2004 a jej zakończenie nastąpiło po tej dacie, wykonawca dzieła nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o dzieło – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Rachunek do umowy o dzieło

Do każdej umowy o dzieło powinien zostać wypisany rachunek. Jest on zarazem podstawą do rozliczenia podatku dochodowego jak i w przypadku obowiązkowych składek ZUS – podstawą do odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Rachunek do umowy o dzieło zawierać powinien następujące dane:

 • Numer rachunku (najczęściej taki sam jak numer umowy o dzieło której dotyczy),
 • Datę i miejsce wystawienia rachunku,
 • numer umowy której dotyczy,
 • dane przyjmującego zlecenie
 • dane zleceniodawcy
 • przedmiot umowy
 • Informacje na temat rozliczenia dla celów podatkowych:
 • kwota brutto,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • dochód,
 • podstawę opodatkowania zaokrąglona do pełnej złotówki,
 • kwotę podatku,
 • kwota do wypłaty wykonawcy dzieła.
  • W przypadku, gdy umowa rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych na rachunku powinna się znaleźć:
 • kwota składek na ubezpieczenie społeczne,
 • kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • określenie sposobu płatności
  • podpisy wykonawcy i zleceniodawcy
  Umowy o dzieło na umownie.pl

  Sporządzenie umowy często wiąże się z koniecznością konsultacji z prawnikiem w celu określenia najbardziej optymalnych warunków współpracy oraz później z kadrową w celu prawidłowego wystawienia rachunku do umowy o dzieło. Wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami, które dla wielu przedsiębiorców są zbyt wysokie. Dlatego też szukają oni innych rozwiązań. Jednym z najczęściej wybieranych jest sporządzenie umowy o dzieło z pomocą gotowych formularzy. W tym celu można kupić odpowiednie druki akcydensowe lub znaleźć właściwy formularz w sieci. Niestety są to rozwiązania dość czasochłonne, bowiem druki te trzeba wypełnić samemu. Aby usprawnić pracę z wystawianiem umów i rachunków została stworzona aplikacja umownie.pl.

  Na aktywnym formularzu umowy o dzieło należy jedynie uzupełnić:

  • NUMER UMOWY (jeśli powinien być inny niż ten proponowany przez aplikację)
  • dane wykonawcy (jeśli został wcześniej wprowadzony do bazy system uzupełni te dane automatycznie)
  • TERMINY podpisywania umowy oraz rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
  • Miejsce podpisania umowy system uzupełnia automatycznie,
  • Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia
  • Wysokość kosztów uzyskania przychodów,
  • Warunki umowy jeśli są inne niż te proponowane przez system,
  • UWAGI (jeśli takowe są)

  Po wypełnieniu wszystkich danych wystarczy kliknąć ZAPISZ, aby system wygenerował umowę. Gotową umowę można wydrukować, wysłać bezpośrednio e-mailem do wykonawcy lub zapisać w formacie PDF.

  Następnie wystarczy kliknąć WYSTAW RACHUNEK aby system wygenerował dokument. Rachunek ten zawierać będzie wszystkie dane stron, wyliczone składki do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

  Umownie.pl zapewnia proste i sprawne wystawianie umów oraz automatycznie generowane rachunków do tych umów. Zarejestruj się już dziś i korzystaj z funkcji programu.

  Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

  umowa o dzieło składki

  Umowa o dzieło składki

  Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych, regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Przedmiotem tej umowy jest wykonanie...