Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 801 044 120 lub 12 295 25 25
lub napisz: info@umownie.pl

Program do wystawiania umów zleceń

Problem z poprawnością umów zlecenie dotyczy wielu przedsiębiorców. Bierze się on stąd, że powinny one zawierać elementy charakterystyczne odróżniające taką umowę od umowy o pracę. Przy braku takich klauzul może się okazać, że w czasie kontroli zakwestionowane zostanie przez ZUS lub przez PIP zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Konsekwencją błędnego określenia umów może być zaniżenie zaliczek na podatek, nieprawidłowo obliczane składki ZUS oraz kary za obejście przepisów kodeksu pracy. Warto zatem posiadać sprawdzony i pewny program do wystawiania umów zleceń, którego twórcy zadbali o poprawną treść umów zawieranych przez korzystających z programu.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Zgodnie z art. 22 ustawy kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stąd elementami istotnymi umowy o pracę jest:

  • osobiste świadczenie pracy,
  • odpłatność
  • podporządkowanie pracownika przełożonym
  • ryzyko gospodarcze obciążające pracodawcę.

Zdarza się, że strony umowy zlecenie realizują wszystkie powyższe warunki, wykonując tak naprawdę umowę o pracę. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a w braku odmiennych zastrzeżeń za jego wykonanie należy się wynagrodzenie. Jeżeli strony ustalą stały nadzór nad świadczącym lub podporządkowanie go pracodawcy w wykonywaniu czynności, to faktycznie dochodzi do wykonania umowy o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, a osoba naruszająca tę zasadę podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. W przypadkach wątpliwych pracownik może bowiem wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego, a organy kontrolujące przedsiębiorce mogą podważać warunki wykonywanych świadczeń.

Kto wykorzysta program do wystawiania umów zleceń

Powoli mijają już czasy, gdy sformułowanie umowy zlecenie było wiedzą tajemną, dostępną tylko wybranym, np. prawnikom, księgowym czy ekonomistom. Dziś w zasadzie każdy ma dostęp do wzorów umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Zarówno w prasie jak i w publikacjach książkowych pojawia się wiele opracowań, zawierających zbiory umów. Są one bardziej lub mniej dostosowane do konkretnej branży i konkretnego przedsiębiorcy. Podobne opracowania umów odnaleźć można za pomocą Internetu, tu jednak problem jest innej natury. Internet jest miejscem wielu publikacji pochodzących z niepewnego, często niewiadomego źródła. Kłopotliwe jest więc odnalezienie publikacji wartościowych, faktycznie istotnych dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Niestety, w sieci publikować może każdy. Każdy zatem, nawet osoba nie mająca do czynienia z prawem, może próbować sprzedać lub udostępnić wzory umów gospodarczych.

Profesjonalny program do wystawiania umów zleceń przeznaczony jest zatem dla osób, które nie zdecydują się podjąć ryzyka poszukiwania darmowych umów rozsianych w sieci, a tym samym które wybiorą rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze.

Program do wystawiania zlecenia wykorzystają również ci, którzy już raz odnaleźli umowy zlecenie w Internecie i nie są powtórnie zainteresowani pobieraniem ogólnych wzorów, które i tak należy dostosowywać do danego rodzaju działalności. Po zapłaceniu za plik do pobrania okazywało się bowiem, że jest to umowa ramowa, która nie nadaje się dla zleceniobiorcy korzystającego z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, czy też nie obejmuje kar umownych, załączników wskazujących wykazy prac do wykonania czy mienie przekazywane zleceniobiorcy w związku z umową.

Z programu skorzystać powinni zarówno ci, którzy zatrudniają większą liczbę zleceniobiorców, jak i podmioty konstruujące pierwszą umowę tego rodzaju. W obu przypadkach program może okazać się pomocny. Zatrudniający już na umowę zlecenie sprawdzą czy stosowany przez nich wzorzec jest prawidłowy i czy nie istnieje możliwość zawarcia dodatkowych, korzystnych dla nich regulacji. Podmiotom stosującym po raz pierwszy wzór umowy zlecenie program wskaże, w jaki sposób umowa powinna być zawarta, pomoże dobrać odpowiedni wzór umowy oraz zawrzeć w nim istotne postanowienia.

Wykorzystanie programu do wystawiania umów zleceń

Umowy zlecenie tworzone w programie do umów sporządzić można zdecydowanie szybciej niż w sposób standardowy. Co więcej programy ułatwiają sam proces tworząc go bardziej przystępnym. W konsekwencji menadżer może przekazać generowanie umowy zlecenie innej osobie, sam poświęcając swój czas na inne sprawy. Okazuje się więc, że stworzenie profesjonalnej umowy zlecenie nie musi wymagać dużego nakładu pracy oraz wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Pozwala to wykorzystywać programy do wystawiania umów zlecenie zarówno w małych firmach, w których przedsiębiorca wykonuje cały zakres prac związanych z prowadzoną firmą, jak i w dużych korporacjach, w których program udostępniany jest księgowym lub działowi PR, osobom wyznaczonym do sporządzania umów.

 

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Programy do umów dla firm

Z niemal stuprocentową pewnością można stwierdzić, że minęły czasy, w których właściciele i pracownicy firm zupełnie samodzielnie tworzyli treść umów i...

Jak działają programy do umów

Programy do umów stały się nieodłącznym elementem zarządzania firmą każdej wielkości i w każdej branży. Ich popularność wynika nie tylko ze znacznego...

Program do umów o pracę

Osoby wystawiające umowy o pracę bardzo często wspierają się programami do umów o pracę. Jest to bardzo ważny dokument, który jest podstawą regulującą...

Program do umów o dzieło

Program do umów o dzieło może bardzo ułatwić pracę osoby, która w miarę często wystawia właśnie tego typu umowy. Warto jednak zadbać o to, aby program...

PROGRAM DO WYSTAWIANIA ZLECEŃ

Program do wystawiania zleceń

Umowa zlecenia jest jedną z częściej wykorzystywanych umów w obrocie gospodarczym. Na jej podstawie współpracuje pomiędzy sobą wielu przedsiębiorców....

Pokaż więcej
Program do umów zleceń

Program do umów zleceń

Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą nawiązywania współpracy z osobą fizyczną, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Z tego...

Umowy program

Umowy program

Sytuacja gospodarcza coraz częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania innych, bardziej elastycznych rozwiązań zmniejszających koszty ...

Program do zleceń

Program do zleceń

Obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne mogą zostać obniżone poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia. Umowa o pracę...

Program do umów zlecenie

Program do umów zlecenie

Umowa zlecenia należy do grupy umów nazwanych, tj. takich, które w związku z częstym występowaniem w obrocie prawnym, zostały opisane w przepisach...

Program do wystawiania umów o pracę

Wielu przedsiębiorców ma problemy z ustaleniem prawidłowej treści zawieranych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Pomoc prawna bywa kosztowna i...

Jak zarządzać umowami

Można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna nawet nieświadomie zarządza umowami. Oczywiście lepiej by było, gdyby...

Program do wystawiania umów o dzieło

Przedsiębiorca nie zawsze musi zatrudniać pracowników na umowę o pracę. W wielu przypadkach może skorzystać z jednej z umów cywilnoprawnych. Umowa o...

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Umowa o pracę z ratownikiem wodnym

Lato to czas wypoczynku nad wodą. Morze, rzeki i jeziora oraz miejskie baseny w upalne dni są oblegane. Właściciele kąpielisk udostępniający należące do...

Umowa o dzieło z animatorem

Umowa o dzieło z animatorem

Zatrudnianie animatora do zorganizowania ciekawych zajęć i atrakcji podczas wyjazdów integracyjnych bądź wczasów to coraz bardziej powszechna praktyka.

Umowa zlecenie z programistą

Umowa zlecenie z programistą

Dziś programiści znajdują zatrudnienie w bardzo wielu firmach i branżach. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy potrzebują takiego specjalisty na etacie.

Umowa zlecenie ze stylistką

Umowa zlecenie ze stylistką

Każdy człowiek chce wyglądać i czuć się dobrze, jednak nie wszyscy wiedzą, jak samemu dobrać strój, fryzurę i makijaż odpowiednie do sylwetki i typu urody.

Umowa zlecenie z ochroniarzem

Umowa zlecenie z ochroniarzem

Jeśli jesteś organizatorem imprezy masowej, wydarzenia kulturalnego lub potrzebujesz jednorazowo konwojować cenny ładunek, najlepiej podpisać z...

Umowa o pracę z fryzjerem

Umowa o pracę z fryzjerem

Zakłady fryzjerskie, salony piękności, czy też centra stylizacji wymagają zatrudnienia wykwalifikowanych, kreatywnych fryzjerów i fryzjerek. Najczęściej...

Rachunek do umowy zlecenie doc

swojego życia. Obciążenia publiczne wynagrodzeń, finansowane są w części przez zatrudniającego, a w części przez zatrudnionego. Dla obu stron ważne...

Umowa o dzieło rachunek

Umowa o dzieło rachunek

Rachunek do umowy o dzieło obejmować powinien całość wynagrodzenia należnego z tytułu prac związanych z wykonaniem dzieła. Co więcej, może on obejmować...

Szablon umowy zlecenie

Przed sporządzeniem umowy zlecenia warto zapoznać się z poradami dotyczącymi jej sporządzania. Co powinna zawierać prawidłowa umowa zlecenie? I Na jakie...

Umowa zlecenie druk

Coraz bardziej popularną formą zatrudniania są umowy cywilnoprawne, a zwłaszcza umowa zlecenie. Warto dowiedzieć się, co powinna zawierać prawidłowa...