Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Rodzaje umów

Określenie „umowa” może być rozumiane bardzo szeroko: od słownego porozumienia się i ustalenia jakiejś drobnej kwestii między znajomymi aż po formalny dokument łączący dwie lub więcej stron obowiązkiem wykonania świadczenia, wpłacenia gotówki bądź uregulowania innego rodzaju zobowiązania. Wszystkie szeroko rozumiane umowy łączy zawsze jedno: jest to czynność co najmniej dwustronna, ponieważ logicznym jest, iż nie można „umówić się” o cokolwiek z samym sobą.

W prawie cywilnym zakwalifikowanie umowy jako dwustronnej czynności prawnej niesie za sobą wiele konsekwencji, które znalazły swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w tytule III Kodeksu cywilnego – „Zobowiązania”. Przepisy w nim zawarte szczegółowo regulują kwestie wspólne dla wszystkich rodzajów umów oraz kwestie szczegółowe dla umów nazwanych.

Umowy, które nie zostały wymienione w Kodeksie cywilnym są zawierane między stronami na zasadzie swobody umów, to znaczy, że ich strony mogą swobodnie wybierać formę umowy i kształtować jej treść w granicach określonych przez prawo.

Do wspomnianych umów nazwanych w Polsce zalicza się przede wszystkim: umowę sprzedaży, zamiany, dostawy, komisu, najmu, leasingu, użyczenia, pożyczki, o dzieło, o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, darowizny, renty i wiele innych. Z kolei do najczęściej wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale nie uregulowanych w kodeksie cywilnym zalicza się umowy factoringu, franchisingu, sponsoringu, merchandisingu, know-how, consultingu, umowy lombardowe, brokerskie, dealerskie czy kooperacji.

Znajomość przepisów prawa regulujących kwestie zawierania umów jest dziś niezbędna nie tylko dla osób związanych z biznesem, ale także dla każdego obywatela, który podpisuje lub tworzy tego rodzaju dokumenty.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo

Ciąża, przedłużające się zwolnienie lekarskie pracownika, urlop bezpłatny lub urlop wychowawczy mogą być powodem zawarcia przez pracodawcę umowy na...

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Jednym z terminów, który pojawia się w różnych kontekstach na szeroko pojętym rynku pracy jest ‘świadectwo pracy’. Zgodnie z obowiązującymi przepisami...

aneks do umowy o prace

Aneks do umowy o pracę

Spisanie umowy o pracę z nowym pracownikiem nie wyklucza wprowadzenia do tej umowy zmian. Pracodawca może zmieniać umowę z pracownikiem zarówno w...

Zawarcie umowy o pracę

Zawarcie umowy o pracę

Jeżeli pracodawca wraz z pracownikiem zastanawiają się w jaki sposób powinni zawrzeć umowę o pracę, nie znajdą wskazówek w kodeksie pracy. Z tego...

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami kodeksowymi, o umowie pracy mówi się wówczas kiedy między pracodawcą a pracownikiem został nawiązany stosunek pracy.

Pokaż więcej
Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Pojęcie urlopu jest związane wyłącznie z relacjami do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Z racji tego, że urlop jest definiowany jako...

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu

Kwestia przysługującego pracownikowi urlopu jest tematem interesującym każdego kto zostaje zatrudniony na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu pracy.

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują konkretne uprawnienia urlopowe. Tu wskazać należy, iż...

Worksharing

Worksharing

Gospodarka jest powiązana silnie z rynkiem pracy, zmiany na jednym polu wpływają pośrednio i bezpośrednio na zmiany w innym. Stąd też wprowadzenie...

Umowy śmieciowe

Umowy śmieciowe

Stabilizacja i pewność zatrudnienia to niezwykle istotne kwestie dla większości pracowników. Stąd też szczególnie cenione są takie formy zatrudnienia,...

System równoważny czasu pracy

System równoważny czasu pracy

Czy zakłady pracy mają swobodę w wyborze przyjętego systemu organizacji czasu pracy? Pytanie to szczególnie nurtuje te podmioty, które stosując...

Jobsharing

Jobsharing

Czasy kiedy pracownik miał gwarancję stałego zatrudnienia przez wiele lat w jednym zakładzie pracy stały się przeszłością. Obecnie motywem przewodnim w...

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony. Umowa o pracę na czas określony zawierana jest na ściśle określony, dowolnie ustalony czas. Może to być okres kilku dni, kilku...

Przykład umowy o pracę

Warunki umowy o pracę muszą być zawsze potwierdzone na piśmie. Umowa o pracę jest niezwykle ważnym dokumentem, który świadczy o nawiązaniu stosunku...

UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ WZÓR

Umowa o pracę tymczasową wzór

Rynek pracy nie jest łatwym polem do poruszania się zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pierwsi z nich narzekają na ogrom obowiązków związanych...

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową staje się coraz popularniejszą formą zatrudniania osób wykonujących prace sezonowe, w których umowa zawierana jest na ściśle...

Umowa o pracę na okres próbny

Znalezienie dobrego pracownika nie jest zadaniem prostym. Oprócz kwalifikacji zawodowych, które stosunkowo łatwo stwierdzić na podstawie przedłożonych...

Umowy o pracę

Umowa o pracę to dokument, który właściwie każdy człowiek podpisuje (lub bardzo chciałby) przynajmniej raz w życiu. Dlatego też warto zapoznać się...

Umowa na czas nieokreślony

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym umowa o pracę na czas nieokreślony jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla pracownika. Przepisy gwarantują...