Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Co wniosła i zmieniła ustawa antykryzysowa?

Co wniosła i zmieniła ustawa antykryzysowa?

Światowy kryzys gospodarczy wystawił na ogromną próbę globalną gospodarkę i przyczynił się do zachwiania równowagi ekonomicznej niemal wszystkich państw.

Aby jak najlepiej uchronić się przed jego skutkami, rząd polski uchwalił Ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego popularnie zwaną Ustawą Antykryzysową, która zaczęła obowiązywać 22 sierpnia 2009 roku a wygasła 31 grudnia 2011 roku. Jej wpływ na polską gospodarkę był odczuwalny, przy czym trudno o jednoznaczną ocenę skuteczności wprowadzonych przez nią zmian.

Przyczyny wprowadzenia ustawy antykryzysowej

Niestabilna sytuacja ekonomiczna będąca wynikiem światowego kryzysu gospodarczego odbiła się bardzo negatywnie na rynku pracy. Masowa redukcja zatrudnienia, wynikająca z konieczności ograniczania wydatków przez pracodawców, to jeden z najbardziej dotkliwych rezultatów kryzysu. Nie było to korzystne ani dla pracowników (z przyczyn oczywistych), ani dla pracodawców, gdyż powodowało destabilizację funkcjonowania przedsiębiorstw i narażało je na duże straty finansowe. Skierowana do firm ustawa antykryzysowa została stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach, którzy w związku z kryzysem ekonomicznym ucierpieli najbardziej, przy czym z części jej zapisów dotyczących organizacji czasu pracy mogli korzystać bez wyjątku właściciele wszystkich firm.

Jakie zmiany w sytuacji pracodawców i pracowników wprowadziła ustawa antykryzysowa?

Wśród najważniejszych regulacji wprowadzonych na mocy ustawy antykryzysowej należy wymienić przede wszystkim ograniczenia w zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony – łączny okres zatrudnienia w czasie obowiązywania ustawy nie mógł być dłuższy niż 24 miesiące. Zawieszono także przepisy dotyczące zasady przekształcania trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Wiele zmian wprowadzono w zakresie organizacji pracy. Aby chronić interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników, ustawodawca zdecydował, że przedsiębiorcy mogą dowolnie planować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Okresy krótszego zatrudnienia miały być kompensowane okresami dłuższego zatrudnienia bądź dodatkowymi świadczeniami w postaci dopłat do wynagrodzeń, szkoleń, stypendiów lub dopłat szkoleniowych. Środki finansowe na te cele pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z Funduszu Pracy. Ponadto przedsiębiorcy uzyskali możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Projektodawcom ustawy antykryzysowej przyświecały jasne cele – pomóc przedsiębiorstwom przetrwać kryzys a pracownikom utrzymać miejsca pracy.

Ocena skuteczności ustawy antykryzysowej

Ustawa antykryzysowa została opracowana i wprowadzona naprędce, stąd nie brak w niej niedociągnięć, jednak z perspektywy czasu można powiedzieć, że część zawartych w niej regulacji zdała egzamin. Zapisy dotyczące indywidualnego ustalania czasu pracy spotkały się za aprobatą zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych reprezentujących interesy pracowników. Sporo zastrzeżeń budził jednak przepis dotyczący zawierania umów o pracę na czas określony, ponieważ w wielu przypadkach pozbawiał on podwładnych szans na stałe zatrudnienie. Związki zawodowe zgłaszały zastrzeżenia, jeżeli chodzi o umożliwienie pracodawcom stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego bez względu na ich sytuację finansową.

Nie oceniono dobrze współpracy z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie udzielania pomocy finansowej – wielu przedsiębiorców wyraziło opinię, że kryteria uzyskania wsparcia finansowego były zbyt surowe. Bardzo niewielu pracodawców skorzystało także z możliwości podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, choć Fundusz Pracy zarezerwował na ten cel znaczące środki.

Opinii na temat ustawy antykryzysowej jest wiele i choć nie obowiązywała zbyt długo, wzbudziła wiele kontrowersji. Trudne czasy zawsze wymagają zdecydowanego działania i podejmowania szybkich decyzji, zaś pośpiech nie zawsze jest dobrym doradcą. Powszechna jest opinia, że ustawa antykryzysowa została wprowadzona nieco na wyrost, ponieważ – jak okazało się po czasie – skutki światowego kryzysu gospodarczego nie były dla naszego kraju przesadnie odczuwalne. W momencie, kiedy ustawa chodziła w życie, trudno było jednak przewidzieć taki rozwój wydarzeń.

Wystawiaj umowy za darmo!

Podaj adres e-mail i hasło

Urlop a wypowiedzenie

Urlop a wypowiedzenie

Prawo chroni pracowników przebywających na urlopie (wypoczynkowym, pracowniczym) uniemożliwiając pracodawcy złożenie mu wypowiedzenia umowy o pracę w...

Pokaż więcej
Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę nie w każdym przypadku jest decyzją ostateczną i nieodwracalną. Istnieją sytuacje, w których cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Utrata pracy to zwykle poważny problem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i trudności ze znalezieniem stałego...

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być bezpośrednim wynikiem zaniedbań ze strony pracownika lub pracodawcy. Istnieją sytuacje, gdy ustanie stosunku...

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę, z której może skorzystać każda ze stron – pracodawca i pracownik. Kodeks pracy szczegółowo...

Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo

Ciąża, przedłużające się zwolnienie lekarskie pracownika, urlop bezpłatny lub urlop wychowawczy mogą być powodem zawarcia przez pracodawcę umowy na...

Umowa zlecenie z pielęgniarką

Umowa zlecenie z pielęgniarką

Pielęgniarka lub odpowiednio wykwalifikowana opiekunka jest dziś potrzebna nie tylko w placówkach opieki medycznej. Wiele osób korzysta z ich usług, gdy...

Umowa o pracę z pielęgniarką

Umowa o pracę z pielęgniarką

Żaden szpital, przychodnia ani placówka medyczna nie może się bez nich obejść. To właśnie one są podstawą opieki medycznej i w pierwszej kolejności mają...

Umowa o dzieło z krawcem

Umowa o dzieło z krawcem

Usługi krawieckie nie należą dziś do najbardziej popularnych - większość osób woli kupić nową odzież niż naprawiać lub przerabiać starą. Z tego powodu...

Umowa o pracę z mechnikiem samochodowym

Umowa o pracę z mechnikiem samochodowym

Jeśli planujesz zatrudnić fachowca, powinieneś wiedzieć, jakie prace wchodzą w zakres jego obowiązków oraz jak sporządzić umowę o pracę, która będzie...

Umowa o pracę z hostessą

Umowa o pracę z hostessą

Chcesz zatrudnić hostessę, ale nie wiesz co powinno znaleźć się w umowie? To zrozumiałe, nie każdy przecież musi być specjalistą potrafiącym z biegu...

Umowa o pracę z elektrykiem

Umowa o pracę z elektrykiem

Podpisując umowę o pracę z elektrykiem musimy pamiętać o wskazaniu zakresu jego obowiązków, jakie będzie on wykonywał w naszej firmie.

Umowa zlecenie z BHPowcem

Umowa zlecenie z BHPowcem

Umowa zlecenie to bardzo wygodna forma zatrudnienia pracownika do wykonania konkretnego i ograniczonego projektu z zakresu BHP. Co powinna zawierać taka...

Program do umów o pracę

Osoby wystawiające umowy o pracę bardzo często wspierają się programami do umów o pracę. Jest to bardzo ważny dokument, który jest podstawą regulującą...

Umowa o dzieło przykład

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Przepisy regulujące zasady współpracy pomiędzy jej stronami zostały określone w art. 627 – 646 Kodeksu...

Jak zarządzać umowami

Można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna nawet nieświadomie zarządza umowami. Oczywiście lepiej by było, gdyby...